POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
spolku Praha12.net

IČ: 26660750, se sídlem Zátišská 1914/1, Modřany, 143 00 Praha 4, spisová značka L 14534 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen jako „Spolek“)

Rada Spolku tímto v souladu se stanovami Spolku svolává valnou hromadu Spolku, která se bude konat dne 24.1.2023 od 18:00 hod. v Modřanském Biografu na adrese U Kina 1/44, 143 00 Praha 12 – Modřany.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
spolku Praha12.net

IČ: 26660750, se sídlem Zátišská 1914/1, Modřany, 143 00 Praha 4, spisová značka L 14534 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen jako „Spolek“)

Rada Spolku tímto v souladu se stanovami Spolku svolává valnou hromadu Spolku, která se bude konat dne 14.12.2021 od 18:00 hod. v Modřanském Biografu na adrese U Kina 1/44, 143 00 Praha 12 – Modřany.

Oznamujeme, že současná mimořádná situace v oblasti ochrany zdraví a s tím souvisejícího vyhlášení nouzového stavu nám bohužel nedovoluje uskutečnit dnešní valnou hromadu spolku Praha12.net. O náhradním termínu Vás budeme včas informovat.

Rada spolku Praha12.net

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
spolku Praha12.net

IČ: 26660750, se sídlem Komořanská 178/35, Modřany, 143 00 Praha 4, spisová značka L 14534 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen jako „Spolek“)

Rada Spolku tímto v souladu se stanovami Spolku svolává valnou hromadu Spolku, která se bude konat dne 28.12.2020 od 18:30 hod. v sídle spolku na adrese Komořanská 178/35, Praha 4 Modřany.

Valná hromada Spolku se svolává s následujícím programem:

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
spolku Praha12.net
IČ: 26660750, se sídlem Komořanská 178/35, Modřany, 143 00 Praha 4, spisová značka L 14534 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen jako „Spolek“)

Rada Spolku tímto v souladu se stanovami Spolku svolává valnou hromadu Spolku, která se bude konat dne 10.12.2019 od 18:30 hod. v Modřanském Biografu na adrese U Kina 1/44, 143 00 Praha 12 – Modřany.

Valná hromada Spolku se svolává s následujícím programem:

Vážení členové spolku Praha12.net,

na valné hromadě našeho spolku konané dne 18.6.2019 jsme přijali rozhodnutí o pořízení dceřiné společnosti a současně o ukončení činnosti spolku v těch oblastech, které bude do budoucna zajišťovat komerčním způsobem tato dceřiná společnost.

Na základě rozhodnutí valné hromady vznikla koupí společnost PRAHA12.com s.r.o. IČ.: 04700813. V tuto chvíli probíhají přípravy k poskytování celého portfolia komunikačních služeb.

Současně spolek již nebude zajišťovat propojení své sítě do sítě internet.

Vážení členové,

ve spolku Praha12.net nyní probíhá řada změn, které byly odsouhlaseny na minulé valné hromadě v červnu 2019. Současně jsme se na ní v rámci diskuse domluvili, že před konáním další valné hromady povede rada spolku se členy diskusi o jejím programu.

Proto Vás tímto zveme na diskusi o dalších krocích ve spolku, o programu následující valné hromady a ke spolupráci nad tvorbou podkladů pro tuto valnou hromadu.

Od 1. září je síť spolku Jinonice.cz sloučena se sítí spolku Praha12.net. V případě dotazů nebo problémů použijte kontakty spolku Praha12.net:
i n f o (zavináč) p r a h a 1 2 (tečka) net
+420 775 770 775

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
spolku Praha12.net
IČ: 26660750, se sídlem Komořanská 178/35, Modřany, 143 00 Praha 4, spisová značka L 14534 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen jako „Spolek“)

Rada Spolku tímto v souladu se stanovami Spolku svolává valnou hromadu Spolku, která se bude konat dne 18.6.2019 od 19:00 hod. v Modřanském Biografu na adrese U Kina 1/44, 143 00 Praha 12 – Modřany.

Valná hromada Spolku se svolává s následujícím programem: