Tento text je první ze série krátkých článků o tom, co zajímavého se letos událo na naší síti.

Modřanská část sítě byla začátkem roku závislá na klíčovém bodě p12.Bluehillz, který je nejen naší standardní branou do Internetu, ale je zde zakončena i naše záloha (nezbláznili jsme se, bohužel je vše dáno situací v Modřanech „internet zde bohužel nepramení všude“).

Jedinou „nativní“ zálohou je pak AP RIK na Spořilově, nicméně tato část sítě je až moc vzdálená a není tedy reálné tuto možnost považovat za plnohodnotnou zálohu. Proto jsme hledali další cesty, nakonec se jako nejlepší ukázala možnost vybudování MW spoje Sitel-Jalovec a to v placeném (licencovaném) pásmu 11GHz na technologii Izraelské společností Ceragon FibeAir IP-10 E. Aktuálně spoj provozujeme na kapacitě 100MbpsFD, nicméně je možné pouhým vzdáleným zadáním licenčního klíče navyšovat kapacitu dle potřeb až na více jak 300MbosFD. Před vlastním nasazením proběhla modernizace AP Jalovec, tak aby se z tohoto „běžného“ AP mohlo díky poloze stát jedno z center naší sítě.
Technologii jsme zprovoznili na sklonku března a ihned tak trošku ulehčili přetížené lince na Bluehillz.

Popis obrázků: oranžová budka na Jalovci, protistrana na Sitelu vedle Jižní spojky.