V dubnu se začala čím dál tím zřetelněji projevovat nedostatečná kapacita spoje Sitel-Bluehillz a to především ve večerních špičkách a to jednak z důvodů přílivu nových členů, ale především s rostoucí náročností všech aplikací. Situace byla o to kurióznější, že všechny ostatní části sítě (bývalá Spojovací, Hell a díky novému spoji na Jalovec i horní Modřany) měly konektivity dostatek. Proto jsme již nemohli déle čekat na dodání nových technologií, které jsme očekávali a o víkendu před Velikonoci (který byl velmi vhodný nejen díky výtečnému počasí, ale i díky odlivu členů na chaty) jsme nasadili na linku Jalovec – Bluehillz 10GHz spoj firmy Racom o kapacitě cca 170Mbps. Spoj se nakonec podařilo zprovoznit o této plné kapacitě a to přes to, že se jednalo o akci bez dlouhé přípravy „na rychlo“ a přes to, že jsme se museli chtě-nechtě provinit proti řádné stavbě RR spojů překřížením v tomto pásmu na AP Bluehillz (zde se dozajista projevila kvalita výrobku od Racomu).

Od instalace se tedy zátěž celých Modřan dělí cca na ½ mezi spoje z Bluehillz a Jalovce a tak máme nejen síť mnohem robustnější pro případ výpadků, ale i dostatek kapacity minimálně na následující měsíce (napsal bych do konce roku, ale mi už Vás známe, Vám není žádná kapacita dost velká......)

Moc proto děkuji všem zúčastněným přátelům za kus dobře odvedené práce.

Julian