V důsledku legislativních změn spojených s novým občanským zákoníkem čeká i Praha12.net postupně celá řada změn. O prvních z nich Vás nyní chceme informovat.

Od 1. ledna 2014 se automaticky ze zákona změnila naše právní forma, nejsme již občanské sdružení, ale spolek. Se změnou zákona také přestalo vést registr občanských sdružení ministerstvo vnitra, agenda byla převedena na místně příslušné soudy.

U těchto soudů má každý spolek povinnost aktualizovat vedené údaje a doložit skutečnosti potřebné pro zápis. Větší míra byrokratické zátěže na jednotlivé spolky je vyvážena tím, že tyto informace jsou na rozdíl od minulosti veřejně snadno přístupné, což usnadní i kontrolu vedených údajů o spolku z pozice jeho členů. Také například odpadnou problémy s věrohodným prokazováním, že zvolený statutární zástupce může za sdružení – nyní spolek navenek jednat, což například v bankách jistou komplikací bylo.

Spolek Praha12.net v minulých týdnech realizoval aktualizaci údajů vedených u Městského soudu v Praze, tohoto procesu jsme současně využili pro dlouho připravovanou změnu sídla.

Od počátku června 2014 tedy spolek Praha12.net sídlí v objektu naší dosavadní kanceláře a klubovny – tedy na adrese Komořanská 178/35, Praha 4 – Modřany. Detaily o provedené registraci naleznete na tomto odkazu.

V průběhu následujícího dvou let máme nadále povinnost provést revizi našich stanov tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem. Rada spolku takové změny stanov připravuje pro některou z následujících valných hromad. Vzhledem ke kvalitnímu zpracování současných stanov nepředpokládáme zásadnější změny a tak by dlouhodobě zažitý způsob fungování našeho spolku neměl být v důležitých bodech ovlivněn.

Za spolek Praha12.net
Richard Zenker
předseda